ცხრილები

Table data edit mode allows you to see your data as rows of records, with optional filtering and sorting of that data. In this mode, you can also enter new records, make changes to, and delete existing records.

LibreOffice-ის დახმარებაში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ დამატებითი ინფორმაციას შემდეგ საკითხებზე:

ახალი ცხრილის შექმნა ან ცხრილის დიზაინის რედაქტირება

ტექსტი

This section contains information on browsing and editing database tables.

Find Record

მონაცემთა დალაგება და გაფილტვრა

კავშირები, პირველადი და გარე გასაღები

ცხრილის კონტექსტური მენიუ

The context menu of the table container offers various functions that apply to all database tables. To edit a particular table within the database, select the corresponding table and open its context menu.

Please support us!