ფორმის დიზაინი

Any LibreOffice document can be expanded into a form. Simply add one or more form controls.

გახსენით ფორმის მართვების ხელსაწყოთა ზოლი. ფორმის მართვების ხელსაწყოთა ზოლი მოიცავსფუნქციებს რომლებიც საჭიროა ფორმის რედაქტირებისათვის. დამატებითი ფუნქციების ნახვა შესაძლებელია ფორმის დიზაინის ზოლსა და დამატებითი მართვების ზოლში.

In form design mode you can include controls, apply properties to them, define Form properties, and define subforms.

The Form Navigator iconIcon on the Form Design bar opens the Form Navigator.

The Open in Design Mode iconIcon allows you to save a form document so that it always opens in form design mode.

If there is an error when assigning properties to the objects contained in the form (for example, when assigning a non-existent database table to an object), a corresponding error message appears. This error message may contain a More button. If you click on More, a dialog displaying more information about the current problem appears.

Please support us!