ფორმები

ფორმები შეიძლება გამოყენებულ იქნას არსებული მონაცემთა ბაზის შიგთავსის მარტივი რედაქტირებისათვის

FormWizard

Form Controls

The Form Controls toolbar provides the tools required to create a form in a text, table, drawing, or presentation document.

ფორმა დიზაინის რეჟიმში

დიზიანის რეჟიმში ხდება ფორმის თვისებების და მასში არსებული მართვების განსაზღვრა

Find Record

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

მონაცემების დალაგება და გაფილტვრა

დალაგებისა და გაფილტვრის ფუნქციების ნახვა შეგიძლიათ მომხმარებლის რეჟიმში ხელსაწყოთა ზოლის გახსნისას.

Please support us!