ფაქსის ოსტატი - სახელი და მდებარეობა

Choose the title and location for the agenda template.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose File - Wizards - Agenda - Name and Location.


შაბლონის სათაური

შეიყვანეთ ფაქსის შაბლონის სახელი.

გეზი

Specifies the complete path, including the file name of the agenda template.

შექმენი განრიგი ამ შაბლონიდან

Creates and saves the agenda template, then opens a new agenda document based on that template.

შაბლონში ცვლილებების ხელით შეტანა

Creates and saves the agenda template, then opens the template for further editing.

ფაქსის ოსტატზე გადასვლა

Please support us!