ფაქსის ოსტატი - გვერდის დიზაინი

განსაზღვრავს გვერდის დიზაინს განრიგისათვის.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose File - Wizards - Agenda - Page Design.


Page design

Select the page design from the list box.

Include form for recording minutes

Prints out a page on which you can write down the minutes during the meeting.

ფაქსის ოსტატზე გადასვლა - სახელი და მდებარეობა

Please support us!