ფაქსის ოსტატი - გამგზავნი და მიმღები

განსაზღვრავს გამგზავნის და მიმღების ინფორმაციას ფაქსში.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose File - Wizards - Fax - Sender and Recipient.


Use user data for return address

Inserts placeholders for the address on the fax template. Later in the fax document, click the placeholder to enter the actual data.

ახალი საპასუხო მისამართი

Select to enter the address data in the following text boxes. The data is inserted as normal text in the fax document.

(Address data fields)

Enter the sender address data.

გამოიყენეთ ჩანაცვლების ველები მიმღების მისამართისთვის

Inserts placeholders for the address on the fax template. Later in the fax document, click the placeholder to enter the actual data.

Use address database for mail merge

Inserts database fields for a later mail merge with the fax document.

ფაქსის ოსტატზე გადასვლა - ქვედა კოლონტიტული

Please support us!