ფაქსის ოსტატი - დასართავი ელემენტები

განსაზღვრავს ფაქსის ამოსაბეჭდ ელემენტებს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose File - Wizards - Fax - Items to include.


Logo

უმატებს კომპანიის ლოგოს.

თარიღი

უმატებს ქვედა კოლონტიტულს.

აკრიფეთ შეტყობინება

Includes a communication type line. Select the line from the list box.

Subject line

უმატებს სათაურის ველს.

Salutation

Includes a salutation. Select the salutation from the list box.

Complimentary close

Includes a greeting. Select the greeting from the list box.

სქოლიო

უმატებს ქვედა კოლონტიტულს.

ფაქსის ოსტატზე გადასვლა - გამგზავნი და მიმღები

Please support us!