ფაქსის ოსტატი - გვერდის დიზაინი

განსაზღვრავს ფაქსის სტილს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose File - Wizards - Fax - Page Design.


ბიზნეს ფაქსი

ქმნის შაბლონს ბიზნეს-სტილის ფაქსისთვის.

სტილი

Specifies the predefined style.

პირადი ფაქსი

შექმენი ფაქსის შაბლონი პირადი ფაქსისთვის.

სტილი

Specifies the predefined style.

ფაქსის ოსტატზე გადასვლა - დასართავი ელემენტები

Please support us!