სამგანზომილებიანი პარამენტრები.

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

Extrusion On/Off

მონიშნული ობიექტებისათვის სამგანზომილებიანი ეფექტის ჩარტვა და გამორთვა.

შეტრიალება ქვემოთ

მონიშნულ ობიექტს ატრიალებს ქვემოთ ხუთი გრადუსით.

შეტრიალება ზემოთ

ყუუუმონიშნულ ობიექტს ატრიალებს ზემოთ ხუთი გრადუსით.

ატრიალებს მარცხნივ

მონიშნულ ობიექტს ატრიალებს მარცხნივ ხუთი გრადუსით.

ატრიალებს მარჯვნივ

მონიშნულ ობიექტს ატრიალებს მარჯვნივ ხუთი გრადუსით.

სიღრმე

ხსნის ექსტრუზიის ღრმა ფანჯარას.

Select an extrusion depth.

ექსტრუზიის სიღრმის შეტანა.

მიმართულება

Opens the Extrusion Direction window.

მიმართულების მონიშვნა.

Select a perspective or parallel extrusion method.

განათება

Opens the Extrusion Lighting window.

Select a lighting direction.

Select a lighting intensity.

ზედაპირი

Opens the Extrusion Surface window.

Select a surface material or a wireframe display.

სამგანზომილებიანი ფერი

Opens the Extrusion Color toolbar.

Please support us!