ზოგადი

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - General tab.


A form is a text document or spreadsheet with different form controls. If you create a form for a Web page, the user can enter data into it to send over the Internet. The data from the form controls of a form is transmitted to a server by specifying a URL and can be processed on the server.

სახელი

Specifies a name for the form. This name is used to identify the form in the Form Navigator.

URL

Specifies the URL to which the data of the completed form is to be transmitted.

ჩარჩო

Defines the target frame in which the loaded URL is to appear.

ველზე დაწკაპუნებისას თქვენ შეგიძლიათ მონიშნოთ პარამეტრი სიიდან, რომელიც უთითებს შემდეგი დოკუმენტის ჩასატვირთ ჩარჩოს. შესაძლებელია შემდეგი ვარიანტები:

შეყვანილი მონაცემი

მნიშვნელობა

_blank

შემდეგი დოკუმენტი იქმნება ახალ ცარიელ ჩარჩოში.

_parent

შემდეგი დოკუმენტი იქმნება ზედა ჩარჩოში. ამგვარის არარსებობის შემთხვევაში, დოკუმენტი შეიქმნება იგივე ჩარჩოში.

_self

შემდეგი დოკუმენტი იქმნება იგივე ჩარჩოში.

_top

შემდეგი დოკუმენტი იქმნება ყველაზე ზედა დონის ფანჯარაში, ანუ იერარქიის ყველაზე მაღლა არსებულ ჩარჩოში; თუ მოცემული ჩარჩო უკვე წარმოადგენს ყველაზე ზედა დონის ფანჯარას, დოკუმენტი შეიქმნება მოცემულ ჩარჩოში.


Type of submission

Specifies the method to transfer the completed form information.

Using the "Get" method, the data of every control is transmitted as an environment variable. They are appended to the URL in the form "?Control1=Content1&Control2=Content2&..."; the character string is analyzed by a program on the recipient's server.

Using the "Post" method, a document is created from the content of the form that is sent to the specified URL.

Submission encoding

Specifies the type for encoding the data transfer.

Data transfer of control information

When sending a form, all controls available in LibreOffice are taken into consideration. The name of the control and the corresponding value, if available, are transmitted.

Which values are transmitted in each case depends on the respective control. For text fields, the visible entries are transmitted; for list boxes, the selected entries are transmitted; for check boxes and option fields, the associated reference values are transmitted if these fields were activated.

How this information is transmitted depends on the selected transfer method (Get or Post) and the coding (URL or Multipart). If the Get method and URL encoding are selected, for example, value pairs in the form <Name>=<Value> are sent.

In addition to the controls that are recognized in HTML, LibreOffice offers other controls. It should be noted that, for fields with a specific numerical format, the visible values are not transmitted but rather fixed default formats. The following table shows how the data of the LibreOffice-specific controls is transmitted:

კონტროლი

Value Pair

Numeric field, currency field

A decimal separator is always displayed as a period.

თარიღის ველი

The date format is sent in a fixed format (MM-DD-YYYY), regardless of the user's local settings.

დროის ველი

The time format is sent in a fixed format (HH:MM:SS), regardless of the user's local settings.

შაბლონის ველი

The values of pattern fields are sent as text fields, that is, the value visible in the form is sent.

ცხრილის სამართავი ღილაკი

From the table control, the individual columns are always transmitted. The name of the control, the name of the column, and the value of the column are sent. Using the Get method with URL encoding, the transmission is done in the form <Name of the table control>.<Name of the column>=<Value>, for example, with the value being dependent on the column.


Please support us!