ფაილის პირდაპირი ბეჭდვა

დააწკაპუნეთ ამობეჭდეთ ფაილი პირდაპირ ხატულას მოცემული დოკუმენტის ამოსაბეჭდად პრინტერის ამჟამინდელი სტანდარტული პარამეტრებით. ამის პოვნა შესაძლებელია პრინტერის კონფიგურაცია დიალოგში, რომლის გამოძახება შესაძლებელია პრინტერის კონფიგურაცია მენიუს ბრძანება.

Print File Directly Icon

Print File Directly

Please support us!