შრიფტი

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.


ხატულა

სტრიქონთაშორისი დაშორება: 1

Please support us!