შრიფტი

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Open context menu - choose Line Spacing - Single.


ხატულა

სტრიქონთაშორისი დაშორება: 1

Please support us!