აღწერილობა

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Open context menu - choose Style - Subscript.


Icon Subscript

ქვედა რეგისტრი

Please support us!