ზოგადი

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Open context menu - choose Style - Superscript.


Icon Superscript

ზედა რეგისტრი

Please support us!