სწორება ცენტრში ვერტიკალზე

შეიყვანეთ სივრცის რაოდენობა გვერდის ზედა კიდისა და მიამართთა ნაკრების ქვედა კიდეს შორის.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

In the context menu of a cell, choose Cell - Center


Please support us!