შრიფტი

Aligns the selected paragraph(s) to the right page margin.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Align Text - Right.

Open context menu - choose Align - Right.

Icon Align Right

სწორება მარჯვნივ


Please support us!