ტექსტი

Aligns the selected paragraph(s) to the left page margin.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Align Text - Left.

Open context menu - choose Align - Left.

Icon Align Left

სწორება მარცხნივ


Please support us!