ასლი

მონიშნულის ასლის გაცვლის ბუფერზე გადატანა

note

ყოველი ასლის შექმნისას გაცვლის ბუფერის შიგთავსი ზემოდან გადაიწერება.


ბრძანებაზე წვდომისათვის...

From the menu bar:

Choose Edit - Copy.

From the tabbed interface:

Choose Home - Copy.

From toolbars:

Icon Copy

Copy

From the keyboard:

+ C

Ctrl + Ins


Please support us!