ასლი

მონიშნულის ასლის გაცვლის ბუფერზე გადატანა

შენიშვნის ხატულა

ყოველი ასლის შექმნისას გაცვლის ბუფერის შიგთავსი ზემოდან გადაიწერება.


ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Edit - Copy.

+C

On the Standard bar, click

Icon

Copy


Please support us!