მოქმედების დაბრუნება

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

From the menu bar:

Choose Edit - Undo.

From toolbars:

Icon Undo

Undo

From the keyboard:

+ Z


tip

To change the number of commands that you can undo, go to the Expert configuration and set a new value of the property "/org.openoffice.Office.Common/Undo Steps".


note

ზოგიერთი ბრძანების (მაგალითად, სტილების რედაქტირება) მოქმედება უკან არ ბრუნდება.


tip

You can cancel the Undo command by choosing Edit - Redo.


მონაცემთა ბაზის ცხრილებში უკუსვლის ბრძანებების შესახებ

მონაცემთა ბაზის ცხრილებთან მუშაობისას შესაძლებელია მხოლოდ ბოლო მოქმედების დაბრუნება.

warning

If you change the content of a record in a database table that has not been saved, and then use the Undo command, the record is erased.


პრეზენტაციებში მოქმედების დაბრუნების ბრძანებათა შესახებ

მოქმედების დაბრუნებათასია სლაიდზე ახალი განლაგების მისადაგებისას წაიშლება.

Please support us!