ბოლო დოკუმენტები

ყველაზე ბოლოს გახსნილი ფაილების ჩამონათალი. ჩამონათვალში ფაილის გასახსნელად დააწკაპუნეთ მის სახელზე.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

From the menu bar:

Choose File - Recent Documents.

From the tabbed interface:

Choose File - Recent Documents.

From toolbars:

Icon Recent Documents

Recent Documents

From the start center:

Recent Documents.


note

The number of files that are listed can be changed in the Expert configuration by setting the property /org.openoffice.Office.Common/History PickListSize.


ფაილი გაიხსნა იმLibreOffice მოდულის მიერ, რომელმაც ეს ფაილი დაიმახსოვრა.

Please support us!