ვერსიები

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

From the menu bar:

Choose File - Versions.

From toolbars:

Icon Versions

Versions


warning

If you save a copy of a file that contains version information (by choosing File - Save As), the version information is not saved with the file.


ახალი ვერსიები

დოკუმენტის ახალი ვერსიის დასამახსოვრებელი პარამეტრების დაყენება

ახალი ვერსიის დამახსოვრება

Saves the current state of the document as a new version. If you want, you can also enter comments in the Insert Version Comment dialog before you save the new version.

ვერიის კომენტარის ჩასმა

Enter a comment here when you are saving a new version. If you clicked Show to open this dialog, you cannot edit the comment.

ვერსია დახურვისას ყოველთვის დაიმახსოვრეთ

დოკუმენტში ცვლილებების შეტანისას, LibreOffice ავტომატურად იმახსოვრებს ახალ ვერსიას დოკუმენტის დახურვისას.

If you save the document manually, do not change the document after saving, and then close, no new version will be created.

არსებული ვერსიები

მიმდინარე დოკუმენტის არსებული ვერსიების, მათი შექმნის თარიღის და დროის, ავტორისა და თანდართული კომენტარების ჩამონათვალი.

დახურვა

Closes the dialog and saves all changes.

გახსნა

Opens the selected version in a read-only window.

ჩვენება

მონიშნული ვერსიის სრული კომენტარის ჩვენება.

წაშლა

მონიშნული ფაილის წაშლა

შედარება

Compare the changes that were made in each version. If you want, you can Manage Changes.

Please support us!