გამეორება

შეგიძლიათ დაალაგოთ ან რედაქტირება გაუკეთოთ თქვენს შაბლონებს, ასევე, მიმდინარე ფაილები შეინახოთ შაბლონების სახით.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Select File - Templates.


Save as Template

Saves the current document as a template.

Edit Template

ხსნის დიალოგს სადაც შეგიძლიათ მონიშნოთ შაბლონი რედაქტირებისთვის.

Manage Templates

The Template Manager dialog makes it easy to manage templates and allows you to start new documents using templates.

Please support us!