სტატისტიკა

Displays statistics for the current file.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose File - Properties - Statistics tab.


გვერდი

ფაილში გვერდების რაოდენობა

This statistic does not include tables that were inserted as OLE objects.

Please support us!