ექსპორტირება

მიმდინარე დოკუმენტის სხვა სახელით და ფორმატით თქვენს მიერ განსაზღვრულ მდებარეობაში შენახვა

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose File - Export.


tip

Unlike Save As, the Export command writes a copy of the current document in a new file with the chosen format, but keeps the current document and format open in your session.


The Export command opens the system file picker, where you can enter the name and format of the exported file.

ფაილის სახელი

Enter a file name or a path for the file.

ფაილის ტიპი

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

Save

Saves the file.

Please support us!