დაიმახსოვრე როგორც

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose File - Save As.


LibreOffice uses the native file picker dialog of the window manager of your operating system for the Save as command.

შენიშვნის ხატულა

To save a document as a template, use the command File - Templates - Save As Template.


ფაილის სახელი

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

ფაილის ტიპი

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

Export as PDF

XML File Formats

გავრთხილების ხატულა

გარე ფაილის ტიპში შენახვამდე ყოველთვის შეინახეთ თქვენი დოკუმენტიLibreOffice ფაილის ტიპში. გარე ფაილის ტიპში ექსპორტირებისას შეიძლება დაიკარგოს ფორამტირების ზოგიერთი ფუნქცია.


შენახვა

Saves the file.

პაროლით დამახსოვრება

იცავს ფაილს პაროლით რომლის შეყვანაც ხდება მომხმარებლის მიერ ფაილის გახსნამდე.

შენიშვნის ხატულა

მხოლოდ LibreOffice XML-ზე დაფუძნებული ფორმატის დოკუმენტები შეიძლება დაიმახსოვროთ პაროლით.


Encrypt with GPG key

Use OpenPGP public keys to encrypt documents.

ფილტრის პარამეტრების რედაქტირება

საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ ელექტრონული ცხრილის დამახსოვრების პარამეტრები ზოგიერთი ტიპის მონაცემთა ფაილებში

მონიშვნა

მხოლოდ მონიშნული გრაფიკული ობიექტის ექსპორტი LibreOffice დახატვა და სხვა ფორმატში გადატანა. თუ ეს სარკმელი შემოწმებული არ არის, მთლიანი დოკუმენტი ექსპორტირდება.

შენიშვნის ხატულა

ნებისმიერი დოკუმენტური ფაილის ტიპში ექსპორტირებისას მთლიანი დოკუმენტი ექსპორტირდება.


Please support us!