დაიმახსოვრე როგორც

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

From the menu bar:

Choose File - Save As.

From the tabbed interface:

Choose File - Save As.

From toolbars:

Icon Save as

დაიმახსოვრე როგორც

From the keyboard:

+Shift+S.


note

To save a document as a template, use the command File - Templates - Save As Template.


File dialogs - such as Open, Save As and the like - are available in two different ways:

Use - LibreOffice - General to shift from one to the other.

Folder selection

Pick up your preferred folder from the pull-down list or type its path name. Autocomplete function can be used to ease typing.

Connect to a server using the File Services dialog.
Select a parent folder from the folder path with Icon Open.

Add a subfolder to the current folder with create new folder.

ფაილის სახელი

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

ფაილის ტიპი

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

Export as PDF

XML File Formats

warning

გარე ფაილის ტიპში შენახვამდე ყოველთვის შეინახეთ თქვენი დოკუმენტიLibreOffice ფაილის ტიპში. გარე ფაილის ტიპში ექსპორტირებისას შეიძლება დაიკარგოს ფორამტირების ზოგიერთი ფუნქცია.


პაროლით დამახსოვრება

იცავს ფაილს პაროლით რომლის შეყვანაც ხდება მომხმარებლის მიერ ფაილის გახსნამდე.

note

მხოლოდ LibreOffice XML-ზე დაფუძნებული ფორმატის დოკუმენტები შეიძლება დაიმახსოვროთ პაროლით.


Automatic file name extension

Enforces the Open Document Format (ODF) when checked.

Encrypt with GPG key

Use OpenPGP public keys to encrypt documents.

მონიშვნა

მხოლოდ მონიშნული გრაფიკული ობიექტის ექსპორტი LibreOffice დახატვა და სხვა ფორმატში გადატანა. თუ ეს სარკმელი შემოწმებული არ არის, მთლიანი დოკუმენტი ექსპორტირდება.

note

ნებისმიერი დოკუმენტური ფაილის ტიპში ექსპორტირებისას მთლიანი დოკუმენტი ექსპორტირდება.


შენახვა

Saves the file.

Please support us!