დამახსოვრება

დაიმახსოვრე მიმდინარე დოკუმენტი.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose File - Save.

+S

Open Standard or Table Data bar, click

Icon Save

შენახვა


შენიშვნის ხატულა

When you edit an AutoText entry, this command changes to Save AutoText.


Please support us!