საქმიანობა

შეიცავს სავიზიტო ბარათების საკონტაქტო ინფორმაციას, სავიზიტო ბარათების სამუშაო კატეგორიის განლაგებით. სავიზიტო ბარათის განლაგება მონიშნულიასავიზიტო ბარათებისჩანართზე.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose File - New - Business Cards - Business tab.


მონაცემები საქმიანობის შესახებ

შეიტანეთ საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელიც გსურთ, რომ დაურთოთ სავიზიტო ბარათზე.

შენიშვნის ხატულა

If you want to include your name on a business card, enter your name on the Private tab. Then choose a layout on the Business Cards tab that includes a name placeholder.


კომპანია

Type the name of your company in this field.

კომპანიის მეორე ხაზი

შეიტანეთ კომპანიის დამატებითი მონაცემები.

სლოგანი

შეიტანეთ თქვენი კომპანიის სლოგანი.

ქუჩა

Type the name of your street in this field.

ინდექსი

Type your ZIP in this field.

ქალაქი

Type the city where you live.

Country

Type your country.

შტატი

Type your state.

პოზიცია

Type your position in the company in this field.

Phone

შეიტანეთ თქვენი სამსახურის ტელეფონის ნომერი.

Mobile

შეიტანეთ თქვენი მობილური ტელეფონის ნომერი.

Fax

Type your fax number in this field.

Homepage

შეიტანეთ თქვენი კომპანიის ინტერნეტ ვებგვერდის მისამართი.

Email

Type your email address. For example, my.name@my.provider.com

Please support us!