კერძო

Contains personal contact information for business cards. Business card layouts are selected on the Business Cards tab.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose File - New - Business Cards - Private tab.


კერძო მონაცემები

Enter the contact information that you want to include on your business card. You can also modify or update these entries by choosing - LibreOffice - User Data.

სახელი

Type your first name.

გვარი

Type your last name.

ინიციალები

Type your initials.

სახელი 2

შეიტანეთ იმ პიროვნების სახელი, რომელიც გსურთ რომ გამოიყენოთ მეორე საკონტაქტო პიროვნებად.

გვარი 2

შეიტანეთ იმ პიროვნების გვარი, რომელიც გსურთ რომ გამოიყენოთ მეორე საკონტაქტო პიროვნებად.

ინიციალები 2

შეიტანეთ იმ პიროვნების ინიციალები, რომელიც გსურთ რომ გამოიყენოთ მეორე საკონტაქტო პიროვნებად.

ქუჩა

Type the name of your street in this field.

ინდექსი

Type your ZIP in this field.

ქალაქი

Type the city where you live.

Country

Type your country.

შტატი

Type your state.

თანამდებობა

Type your title in this field.

პროფესია

შეიტანეთ თქვენი პროფესიის დასახელება.

Phone

შეიტანეთ თქვენი სახლის ტელეფონის ნომერი.

Mobile

შეიტანეთ თქვენი მობილური ტელეფონის ნომერი.

Fax

Type your fax number in this field.

Homepage

შეიტანეთ თქვენი ვებგვერდის მისამართი.

Email

Type your email address. For example, my.name@my.provider.com

Please support us!