სავიზიტო ბარათები

განსაზღვრეთ თქვენი სავიზიტო ბარათის იერსახე.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose File - New - Business Cards - Business Cards tab.


შინაარსი

მონიშნეთ თქვენი სავიზიტო ბარათის დიზაინის ხედი

Select a business card category in AutoText - Section box, and then click a layout in the Content list.

ავტოტექსტის განყოფილება

Select a business card category, and then click a layout in the Content list.

წინასწარი დათვალიერების ველი

Displays a preview of the current selection.

Please support us!