პარამეტრები

აყენებს დამატებით პარამეტრებს თქვენი იარლიყების ან სავიზიტო ბარათებისთვის ტექსტის სინქრონიზაციისა და პრინტერის პარამეტრების ჩათვლით.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose File - New - Labels - Options tab.

Choose File - New - Business Cards - Options tab.


მთლიანი გვერდი

Creates a full page of labels or business cards.

ერთეული იარლიყი

Prints a single label or business card on a page.

სვეტი

Enter the column in which you want to place your single label or business card.

რიგები

Enter the row in which you want to place your single label or business card.

შიგთავსის სინქრონიზირება

Allows you to edit a single label or business card and updates the contents of the remaining labels or business cards on the page when you click the Synchronize Labels button.

იარლიყების სიონქრონიზირება

The Synchronize labels button only appears in your document if you have selected the Synchronize contents on the Options tab when you created the labels or business cards.

ზედა მარცხენა იარლიყის ან სავიზიტო ბარათის შიგთავსის გადაწერა გვერდზე დარჩენილ სხვა იარლიყებში ან სავიზიტო ბარათებში.

პრინტერი

აჩვენებს ამჟამად მონიშნული პრინტერის სახელს.

დაყენება

Opens the Printer Setup dialog.

Please support us!