ფორმატი

დააყენეთ ქაღალდის ფორმატირების პარამეტრები.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose File - New - Labels - Format tab.

Choose File - New - Business Cards - Format tab.


ჰორიზონტალური ველი

აჩვენებს მომიჯნავე იარლიყებს ან სავიზიტო ბარათების მარცხენა კიდეებს შორის მანძილს. თუ თქვენ განსაზღვრავთ ინდივიდუალურ ფორმატს,მნიშვნელობა მიუთითეთ აქ.

ვერტიკალური ველი

აჩვენებს მანძილს იარლიყს ან სავიზიტო ბარათის ზედა კიდეებს შორის, და პირდაპირ ქვემოთ იარლიყის ან სავიზიტო ბარათის ზედა კიდეს შორის. თუ თქვენ განსაზღვრავთ ინდივიდუალურ ფორმატს, მნიშვნელობა მიუთითეთ აქ

სიგანე

აჩვენებს იარლიყის ან სავიზიტო ბარათის სიგანეს. თუ თქვენ განსაზღვრავთ ინდივიდუალურ ფორმატს, მნიშვნელობა მიუთითეთ აქ.

სიმაღლე

აჩვენებს იარლიყის ან სავიზიტო ბარათის სიმაღლეს. თუ თქვენ განსაზღვრავთ ინდივიდუალურ ფორმატს, მნიშვნელობა მიუთითეთ აქ.

მარცხენა ველი

აჩვენებს მანძილს გვერდის მარცხენა ველიდან პირველი იარლიყის ან სავიზიტო ბარათის მარცხენა ველამდე. თუ თქვენ განსაზღვრავთ ინდივიდუალურ ფორმატს, მნიშვნელობა მიუთითეთ აქ.

ზედა ველი

აჩვენებს მანძილს გვერდის საწყისი გვერდიდან პირველი იარლიყის ან სავიზიტო ბარათის დასაწყისამდე. თუ თქვენ განსაზღვრავთ ინდივიდუალურ ფორმატს, მნიშვნელობა მიუთითეთ აქ.

სვეტი

შეიტანეთ იარლიყების ან სავიზიტო ბარათების ის რაოდენობა, რაც გსურთ რომ გასწვდეს გვერდის სიგანეს.

რიგები

შეიტანეთ იარლიყების ან სავიზიტო ბარათების ის რაოდენობა, რაც გსურთ რომ გასწვდეს გვერდის სიმაღლეს.

შენახვა

iიმახსოვრებს მიმდინარე იარლიყს ან სავიზიტო ბარათის ფორმატს.

დაიმახსოვრე იარლიყის ფორმატი

Brand

შეიტანე ან მონიშნე სასურველი სახეობა.

ტიპი:

შეიტანე ან მონიშნე იარლიყის ტიპი.

წინასწარი დათვალიერების ველი

Displays a preview of the current selection.

Please support us!