ფორმატი

დააყენეთ ქაღალდის ფორმატირების პარამეტრები.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose File - New - Labels - Format tab.

Choose File - New - Business Cards - Format tab.


ჰორიზონტალური ველი

აჩვენებს მომიჯნავე იარლიყებს ან სავიზიტო ბარათების მარცხენა კიდეებს შორის მანძილს. თუ თქვენ განსაზღვრავთ ინდივიდუალურ ფორმატს,მნიშვნელობა მიუთითეთ აქ.

ვერტიკალური ველი

Displays the distance between the top edge of a label or a business card and the top edge of the label or the business card. If you are defining a custom format, enter a value here.

სიგანე

აჩვენებს იარლიყის ან სავიზიტო ბარათის სიგანეს. თუ თქვენ განსაზღვრავთ ინდივიდუალურ ფორმატს, მნიშვნელობა მიუთითეთ აქ.

სიმაღლე

აჩვენებს იარლიყის ან სავიზიტო ბარათის სიმაღლეს. თუ თქვენ განსაზღვრავთ ინდივიდუალურ ფორმატს, მნიშვნელობა მიუთითეთ აქ.

მარცხენა ველი

აჩვენებს მანძილს გვერდის მარცხენა ველიდან პირველი იარლიყის ან სავიზიტო ბარათის მარცხენა ველამდე. თუ თქვენ განსაზღვრავთ ინდივიდუალურ ფორმატს, მნიშვნელობა მიუთითეთ აქ.

Top margin

აჩვენებს მანძილს გვერდის საწყისი გვერდიდან პირველი იარლიყის ან სავიზიტო ბარათის დასაწყისამდე. თუ თქვენ განსაზღვრავთ ინდივიდუალურ ფორმატს, მნიშვნელობა მიუთითეთ აქ.

სვეტი

შეიტანეთ იარლიყების ან სავიზიტო ბარათების ის რაოდენობა, რაც გსურთ რომ გასწვდეს გვერდის სიგანეს.

რიგები

შეიტანეთ იარლიყების ან სავიზიტო ბარათების ის რაოდენობა, რაც გსურთ რომ გასწვდეს გვერდის სიმაღლეს.

Page width

Displays the width of the selected paper format. To define a custom format, enter a width here.

Page height

Displays the height of the selected paper format. To define a custom format, enter a height here.

შენახვა

iიმახსოვრებს მიმდინარე იარლიყს ან სავიზიტო ბარათის ფორმატს.

დაიმახსოვრე იარლიყის ფორმატი

Brand

შეიტანე ან მონიშნე სასურველი სახეობა.

ტიპი:

შეიტანე ან მონიშნე იარლიყის ტიპი.

წინასწარი დათვალიერების ველი

Displays a preview of the current selection.

Please support us!