გახსნა

ქმნის ახალ LibreOffice დოკუმენტს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

From the menu bar:

Choose File - New.

From the tabbed interface:

Choose File - New.

From toolbars:

Icon New

New (the icon shows the type of the new document).

From the start center:

Click on the corresponding document type icon.

From the keyboard:

+N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

შაბლონი არის ფაილი, რომელიც შეიცავს დოკუმენტის შესაქმნელ შემდეგ ელემენტებს: დაფორმატების სტილი, ფონი, ჩარჩოები, გრაფიკული გამოსახულება, ველი, გვერდის განლაგება და ტექსტი

ხატულა

სახელი

ფუნქცია

Icon Text Document

ტექსტური დოკუმენტი

Creates a text document in LibreOffice Writer.

Icon Spreadsheet

ელექტრონული ცხრილი

Creates a spreadsheet document in LibreOffice Calc.

Icon Presentation

პრეზენტაცია

Creates a presentation document in LibreOffice Impress.

Icon Drawing

ნახატი

Creates a drawing document in LibreOffice Draw.

Icon Formula

ფორმულა

Creates a formula document in LibreOffice Math.

Icon Database

მონაცემთა ბაზა

Opens the Database Wizard to create a database file.

Icon HTML Document

HTML დოკუმენტი

Creates a HTML document.

Icon XML Form Document

XML ფორმის დოკუმენტი

Creates a XForms document.

Icon Labels

Labels

Opens the Labels dialog where you can set the options for your labels, and then creates a text document for the labels in LibreOffice Writer.

Icon Business Cards

სავიზიტო ბარათები

Opens the Business Cards dialog where you can set the options for your business cards, and then creates a text document in LibreOffice Writer.

Icon Master Document

Master Document

Creates a master document.

Icon Templates

შაბლონი:

Creates a document using an existing template.


Please support us!