გახსნა

ქმნის ახალ LibreOffice დოკუმენტს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose File - New.

New icon on the Standard bar (the icon shows the type of the new document).

Icon New

ახალი

Key +N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

შაბლონი არის ფაილი, რომელიც შეიცავს დოკუმენტის შესაქმნელ შემდეგ ელემენტებს: დაფორმატების სტილი, ფონი, ჩარჩოები, გრაფიკული გამოსახულება, ველი, გვერდის განლაგება და ტექსტი

ხატულა

სახელი

ფუნქცია

ხატულა

ტექსტური დოკუმენტი

Creates a new text document in LibreOffice Writer.

ხატულა

ელექტრონული ცხრილი

Creates a new spreadsheet document in LibreOffice Calc.

ხატულა

პრეზენტაცია

Creates a new presentation document in LibreOffice Impress.

ხატულა

ნახატი

Creates a new drawing document in LibreOffice Draw.

ხატულა

მონაცემთა ბაზა

Opens the Database Wizard to create a database file.

ხატულა

HTML დოკუმენტი

შექმენი ახალი HTML დოკუმენტი

ხატულა

XML ფორმის დოკუმენტი

ქმნის ახალ XForms დოკუმენტს.

ხატულა

Master Document

ქმნის ახალ ძირითად დოკუმენტს.

ხატულა

ფორმულა

Creates a new formula document in LibreOffice Math.

ხატულა

Labels

Opens the Labels dialog where you can set the options for your labels, and then creates a new text document for the labels in LibreOffice Writer.

ხატულა

სავიზიტო ბარათები

Opens the Business Cards dialog where you can set the options for your business cards, and then creates a new text document in LibreOffice Writer.

ხატულა

შაბლონი:

Creates a new document using an existing template.


Please support us!