ბრძანებაზე წვდომისათვის...

From the menu bar:

From the context menu:

From the sheet navigation bar:

From the tabbed interface:

From toolbars:

From the keyboard:

From the start center:

From the status bar:

From the sidebar:

Open file with example:

Icon Font Color

Font Color

Icon Line spacing: 1

სტრიქონთაშორისი დაშორება: 1

Icon Line spacing: 1.5

სტრიქონთაშორისი დაშორება: 1.5

Icon Line spacing: 2

სტრიქონთაშორისი დაშორება: 2

Icon Superscript

ზედა რეგისტრი

Icon Subscript

ქვედა რეგისტრი

Icon Line Style

ხაზის სტილი

Icon Line Color

ხაზის ფერი

Icon Line Thickness

Line Thickness

Icon Area Style / Filling

არეს სტილი / შევსება

Icon Align Top

სწორება ზევით

Icon Align Bottom

სწორება ქვევით

Icon Align Center Vertically

სწორება ცენტრში ვერიკალურად

Icon Apply

გააქტიურება

Icon Cancel

გაუქმება

Icon Up One Level

Up One Level

Icon Create New Directory

Create New Directory

Icon Up One Level

Up One Level

Icon Create New Folder

Create New Folder

Icon Go to the previous comment

წინა შენიშვნაზე დაბრუნება

Icon Go to the next comment

შემდეგ შენიშვნაზე გადასვლა

Icon Open File

Open File

Icon Flip Vertically

Flip Vertically

Icon Flip Horizontally

Flip Horizontally

From the menu bar:

Choose View - Grid and Helplines - Display Grid.

From toolbars:

Icon Display Grid

Display Grid

From the menu bar:

Choose View - Grid and Helplines - Snap to Grid.

From toolbars:

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Icon Save As

დაიმახსოვრე როგორც

Icon Export Directly as PDF

Export Directly as PDF

Please support us!