ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Open file with example:

ხატულა

Font Color

ხატულა

სტრიქონთაშორისი დაშორება: 1

ხატულა

სტრიქონთაშორისი დაშორება: 1.5

ხატულა

სტრიქონთაშორისი დაშორება: 2

ხატულა

ზედა რეგისტრი

ხატულა

ქვედა რეგისტრი

ხატულა

ხაზის სტილი

ხატულა

ხაზის ფერი

ხატულა

ხაზის სიგრძე

ხატულა

არეს სტილი / შევსება

ხატულა

სწორება ზევით

ხატულა

სწორება ქვევით

ხატულა

სწორება ცენტრში ვერიკალურად

ხატულა

გააქტიურება

ხატულა

გაუქმება

ხატულა

Up One Level

ხატულა

Create New Directory

ხატულა

Up One Level

ხატულა

Create New Folder

ხატულა

წინა შენიშვნაზე დაბრუნება

ხატულა

შემდეგ შენიშვნაზე გადასვლა

ხატულა

Open File

ხატულა

დაიმახსოვრე როგორც

ხატულა

Export Directly as PDF

Please support us!