ხედვა

ეკრანის თვისებების დაყენება Draw დოკიმენტებისთვის.

ჩვეულებრივი

გვერდის ჩვეულებრივი ხედვის ჩამრთველი.

Master Slide

Switch to the master slide view.

Color/Grayscale

Shows slides in color, grayscale, or black and white.

Pane

Switches the Pane on and off.

დახურვა

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

სლაიდი

Displays or hides rulers at the top and left or right edges of the workspace.

Grid

Sets the display properties of a grid.

Snap Lines

Specifies the display options for snap lines.

სლაიდი

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

მაშტაბი

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.

Please support us!