ხელსაწყოთა ზოლი

გამოიყენეთ ხელსაწყოთა ზოლი ყველაზე ხშირად გამოყენებული ბრძანებების წვდომისათვის.

ჩასმა

დააწკაპუნეთ ხატულის გვერდზე ისარზე ხელსაწყოთა ზოლის ჩასმა გასახსნელად, თუ სად შეგიძლიათ მიმიდნარე ფურცელზე გრაფიკების და განსაკუთრებული სიმბოლოების დამატება.

ხატულა

ჩასმა

უჯრების ჩასმა

დააწკაპუნეთ ხატულის გვერდზე ისარზე ხელსაწყოთა ზოლისუჯრების ჩასმა გასახსნელად, თუ სად შეგიძლიათ მიმიდნარე ფურცელში უჯრების, სტრიქონების და სვეტების ჩასმა.

ხატულა

უჯრების ჩასმა

გაკონტროლება

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Icon

Form Controls

ავტო-ფორმატირება

Use this command to apply an AutoFormat to a selected sheet area or to define your own AutoFormats.

AutoFormat Styles Icon

ავტოფორმატი

გვერდი

ფორმატირებული სტილის მისადაგება არჩეულ უჯრებზე.

ხატულა

თემების არჩევა

AutoFilter

Automatically filters the selected cell range, and creates one-row list boxes where you can choose the items that you want to display.

ხატულა

ავტოფილტრი

ფაილიდან

Allows you to set the filtering options.

Icon

სტანდარტული ფილტრი

Advanced Filter

საზღვრავს გაფართოებულ ფილტრს.

დახარისხება

ხსნის დიალოგს სადაც შეგიძლიათ მონიშნოთ შაბლონი რედაქტირებისთვის.

Euro Converter

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

დახარისხება

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

გვერდი

Opens a dialog where you can solve an equation with a variable.

ჯგუფი

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

ხატულა

ჯგუფი

განცალკევება

Ungroups the selection. In a nested group, the last rows or columns that were added are removed from the group.

ხატულა

განჯგუფება

Please support us!