ხელსაწყოთა ზოლი

გამოიყენეთ ეს ზოლი ფორმულების შესაყვანად.

სახელის სარკმელი

მიმდინარე უჯრის პარამეტრის, არჩეული უჯრების დიაპაზონის ან არის სახელის ჩვენება. აგრეთვე შეგიძლიათ უჯრების დიაპაზონის არჩევა და შემდეგ შეიყვანეთ დიაპაზონის სახელი სახელის სარკმელში.

კომბო-ველის ფურცლის არე

სახელის სარკმელი

Function

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Icon

ფუნქციის ოსტატი

Select Function

Insert a function of a cell range into the current cell. The function can be Sum, Average, Minimum, Maximum and Count. Click in a cell, click this icon, select the function in the drop down list and optionally adjust the cell range. Or select some cells into which the function value will be inserted, then click the icon. The function result is added at the bottom of the range.

Icon Select Function

Select Function

ფუნქცია

მიმდინარე უჯრაში ფორმულის დამატება. დააწკაპუნეთ ამ ხატულაზე და შემდეგ შეიტანეთ ფორმულა შეტანის სტრიქონში.

Icon

ფუნქცია

გაუქმება

ასუფთავებს შენატანის სტრიქონისშიგთავსს ან აუქმებს არსებულ ფორმულაში შეტანილ ცვლილებებს.

ხატულა

გაუქმება

მიღება

იღებს შეტანის სტრიქონისშიგთავსს და შემდეგ ამატებს შიგთავსს მიმდინარე უჯრაში.

ხატულა

მიღება

შეტანის სტრიქონი

შეიტანეთ ის ფორმულა, რომლის დამატებაც გსურთ მიმდინარე უჯრაში. აგრეთვე შეგიძლიათ წინასწარ განსაზღვრული ფუნქციის ჩასამატებლად დააწკაპუნოთ ფუნქციის ოსტატი ხატულაზე.

Please support us!