ფორმატირების ზოლი

The ფორმატირებისზოლი შეიცავს ხელით დაფორმატებისთვის ხელმისაწვდომ ძირითად ბრძანებებს.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

წერტილები

Allows you to select a font name from the list or enter a font name directly.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

Icon

Font Name

წერტილები

Allows you to choose between different font sizes from the list, or to enter a size manually.

შრიფტი

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

Icon Bold

მუქი

რედაქტირება

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

Icon Italic

დახრილი

მოქმედების დაბრუნება

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

ხაზგასმული

ხაზის ფერი

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

ხატულა

Font Color

სწორება მარცხნივ

Aligns the contents of the cell to the left.

Icon Align Left

სწორება მარცხნივ

სწორება ცენტრში ჰორიზონტალზე

Horizontally centers the contents of the cell.

Icon Centered

სწორება მარჯვნივ

Aligns the contents of the cell to the right.

Icon Align Right

სწორება მარჯვნივ

სწორება

Aligns the contents of the cell to the left and to the right cell borders.

Icon Justified

Justified

რიცხვის ფორმატი: ვალუტა

არჩეულ უჯრებზე ვალუტის ნაგულისხმევი ფორმატის მისადაგება.

Currency Number Format Icon

რიცხვის ფორმატი: ვალუტა

რიცხვის ფორმატი: პროცენტი

არჩეულ უჯრებზე პროც.

Icon

რიცხვის ფორმატი: პროცენტი

რიცხვების ფორმატი: ნაგულისხმევად

არჩეულ უჯრებზე რიცხვის ნაგულისხმევი ფორმატის მისადაგება.

Icon Standard Format

რიცხვების ფორმატი: სტანდარტული

რიცხვის ფორმატი: წილადის ნიშნის დამატება

ამატებს არჩეულ უჯრაში ერთ წილადის ნიშანს.

Icon Add Decimal Place

რიცხვის ფორმატი: ათეულის დამატება

რიცხვის ფორმატი: წილადის ნიშნის წაშლა

არჩეულ უჯრებში რიცხვებიდან იღებს წილადის ნიშანს.

Icon Delete Decimal Place

რიცხვის ფორმატი: ათეულის წაშლა

Decrease Indent

Click the Decrease Indent icon to reduce the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the previous default tab position.

Icon

Decrease Indent

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

Increase Indent

წერტილები

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

Icon

ჩარჩოები

ფონის ფერი

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Icon Background color

ფონის ფერი

სწორება ზემოთ

Aligns the contents of the cell to the upper edge of the cell.

ხატულა

სწორება ზევით

სწორება ცენტრში ვერტიკალზე

Vertically centers the contents of the cell.

ხატულა

სწორება ცენტრში ვერიკალურად

სწორება ქვემოთ

Aligns the contents of the cell to the lower edge of the cell.

ხატულა

სწორება ქვევით

რიცხვების ფორმატი : თარიღი

მონიშნულ უჯრებში ააქტიურებს თარიღს ფორმატს.

რიცხვის ფორმატი: ექსპონენციალური

მონიშნულ უჯრებში ააქტიურებს ექსპონენციალურ ფორმატს.

დამატებითი ხატულები

თუ CTL ჩართულია მხარდაჭერა, ორი დამატებითი ხატულა არის ხილვადი.

მარცხნიდან მარჯვნივ

left to right icon

ტექსტი შეყვანილია მარცხნიდან მარჯვნივ

მარჯვნიდან მარცხნივ

right to left icon

რთული ტექსტის განლაგების ენაზე დაფორმატებული ტექსტი შეყვანილია მარჯვნიდან მარცხნივ.

Please support us!