ინსტრუმენტთა პანელები

This submenu lists the toolbars that are available in spreadsheets. This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

სტანდარტული ზოლი

The სტანდარტული ზოლი ხელმისაწვდომია ნებისმიერ LibreOffice პეოგრამაში

ფორმატირების ზოლი

The ფორმატირებისზოლი შეიცავს ხელით დაფორმატებისთვის ხელმისაწვდომ ძირითად ბრძანებებს.

ხელსაწყოთა ზოლი

გამოიყენეთ ხელსაწყოთა ზოლი ყველაზე ხშირად გამოყენებული ბრძანებების წვდომისათვის.

ხელსაწყოთა ზოლი

გამოიყენეთ ეს ზოლი ფორმულების შესაყვანად.

Drawing Bar

The Drawing bar contains frequently used editing tools. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

ხელსაწყოთა ზოლი

The Picture ზოლი გამოჩნდება მას შემდეგ, რაც თქვენ დასვავთ სურათს ფურცელზე.

Drawing Object Properties Bar

The Drawing Object Properties Bar for objects that you select in the sheet contains formatting and alignment commands.

ტექსტის ფორმატირების ზოლი

The Text Formatting Bar that is displayed when the cursor is in a text object, such as a text box or a drawing object, contains formatting and alignment commands.

Print Preview Bar

The Print Preview bar is displayed when you choose File - Print Preview.

Status Bar

The სტატუსის ზოლი displays information about the current sheet.

ჩასმა

დააწკაპუნეთ ხატულის გვერდზე ისარზე ხელსაწყოთა ზოლის ჩასმა გასახსნელად, თუ სად შეგიძლიათ მიმიდნარე ფურცელზე გრაფიკების და განსაკუთრებული სიმბოლოების დამატება.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Please support us!