ჩასმა

The Insert menu contains commands for inserting new elements, such as cells, rows, sheets and cell names into the current sheet.

უჯრები

Opens the Insert Cells dialog, in which you can insert new cells according to the options that you specify.

ფურცელი

Defines the options to be used to insert a new sheet. You can create a new sheet, or insert an existing sheet from a file.

ფურცლის ფორმის ფაილი

Inserts a sheet from a different spreadsheet file.

ბმული გარე მონაცემებზე

Inserts data from an HTML, Calc, CSV or Excel file into the current sheet as a link. The data must be located within a named range.

საგანგებო სიმბოლო

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

ბმული

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

ფუნქცია

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Named Ranges and Expressions

Allows you to name the different sections of your spreadsheet document. By naming the different sections, you can easily navigate through the spreadsheet documents and find specific information.

შენიშვნა

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

გამეორება

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

გამეორება

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Chart

Inserts a chart.

მოძრავი ჩარჩო

D'oh! You found a bug (text/shared/01/04160500.xhp#frameeinfuegentext not found).

ზედა და ქვედა კოლონტიტულები

საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ და გააფორმოთ თავსართები და ქვესართები.

Please support us!