გადიდება

მიმდინარე დოკუმენტის ეკრანის დისპლეის გაზრდა. მიმდინარე მასშტაბის ფაქტორი აისახება სტატუსის ზოლზე.

მასშტაბის მაქსიმალური ფაქტორი არის 400%.

Icon

გადიდება

Please support us!