სტანდარტული ფორმულა, თარიღი/დრო, შეცდომა გაფრთხილებაზე

მიმდინარე დოკუმენტის ინფორმაციის ასახვა. ნაგულისხმევად აისახება არჩეული უჯრების ჯამი.

ეკრანზე გამოსახული ნაგულისხმები ფორმულის შესაცვლელად, ველზე დაწკაპეთ მაუსის მარჯვენა კლავიშით და შემდეგ აირჩიეთ სასურველი ფორმულა. შესაძლებელი ფორმულებია: საშუალო, სიდიდეების დათვლა (COUNTA), რიცხვების დათვლა (COUNT), მაქსიმუმი, მინიმუმი, ჯამი, და არცერთი.

Please support us!