მიღება

იღებს შეტანის სტრიქონისშიგთავსს და შემდეგ ამატებს შიგთავსს მიმდინარე უჯრაში.

ხატულა

მიღება

Please support us!