გაუქმება

ასუფთავებს შენატანის სტრიქონისშიგთავსს ან აუქმებს არსებულ ფორმულაში შეტანილ ცვლილებებს.

ხატულა

გაუქმება

Please support us!