შეტანის სტრიქონი

შეიტანეთ ის ფორმულა, რომლის დამატებაც გსურთ მიმდინარე უჯრაში. აგრეთვე შეგიძლიათ წინასწარ განსაზღვრული ფუნქციის ჩასამატებლად დააწკაპუნოთ ფუნქციის ოსტატი ხატულაზე.

Entering Formulas

Please support us!