ჯამი

Inserts the sum of a cell range into the current cell, or inserts sum values into selected cells. Click in a cell, click this icon, and optionally adjust the cell range. Or select some cells into which the sum values will be inserted, then click the icon.

ხატულა

ჯამი

LibreOffice ავტომატურად გთავაზობთ უჯრების რიგს, თუ ელ-ცხრილი მონაცემებს შეიცავს. თუ უჯრების რიგი უკვე შეიცავს ჯამის ფუნქციას, შეგიძლიათ ის შეაჯამოთ ახალ ჯამთან და გამოითვალოთ რიგის მთლიანი ჯამი. თუ რიგი შეიცავს ფილტრებს, ჯამის მაგივრად გააქტიურებულია მთლიანი ჯამის ფუნქცია.

დააწკაპუნეთ მიღება ხატულაზე (მწვანე ნიშანი) შეტანის სტრიქონზე ფორმულის ასასახად.

Please support us!