სახელის სარკმელი

მიმდინარე უჯრის პარამეტრის, არჩეული უჯრების დიაპაზონის ან არის სახელის ჩვენება. აგრეთვე შეგიძლიათ უჯრების დიაპაზონის არჩევა და შემდეგ შეიყვანეთ დიაპაზონის სახელი სახელის სარკმელში.

კომბო-ველის ფურცლის არე

სახელის სარკმელი

განსაზღვრულ უჯრაზე გადასახტომად ან უჯრების დიაპაზონის ასარჩევად სარკმელში დაბეჭდეთ უჯრის პარამეტრი ან უჯრების დიაპაზონის პარამეტრი, მაგალითად, F1, ან A1:C4.

Please support us!