რიცხვის ფორმატი: წილადის ნიშნის წაშლა

არჩეულ უჯრებში რიცხვებიდან იღებს წილადის ნიშანს.

Icon Delete Decimal Place

რიცხვის ფორმატი: ათეულის წაშლა

Please support us!