რიცხვის ფორმატი: პროცენტი

არჩეულ უჯრებზე პროც.

Icon

რიცხვის ფორმატი: პროცენტი

უჯრაში, რიცხვის შემდეგ ასევე შეგიძლიათ პროცენტის ნიშნის (%) მიწერა:

1% შეესაბამება 0.01

1 + 16% შეესაბამება 116% ან 1.16

1%% შეესაბამება 0.0001

Please support us!