გრაფიკა

ხსნის ქვემენიუს მონიშნული ობიექტის პარამეტრების ჩასასწორებლად.

პოზიცია და ზომა

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

დამახსოვრება

Sets the formatting options for the selected line.

არე

Sets the fill properties of the selected drawing object.

ტექსტური ატრიბუტების განსაზღვრა

მომართავს განლაგებას და ღუზის პარამეტრებს ტექსტისათვის მონიშნულ ნახატში ან ტექსტურ ობიექტში.

წერტილები

Switches Edit Points mode for an inserted freeform line on and off.

Please support us!