შენატანის დახმარება

შეიყვანეთ შეტყობინება, რომლის ასახვაც გსურთ, როდესაც უჯრა ან უჯრების დიაპაზონია არჩეული.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Data - Validity - Input Help tab.


როდესაც უჯრა მონიშნულია, შეტანის დახმარების ჩვენება

Displays the message that you enter in the Contents box when the cell or cell range is selected in the sheet.

გავრთხილების ხატულა

თუ შეიყვანთ ტექსტს დიალოგის შიგთავსის უჯრაში და შემდეგ აირჩევთ გაწმენდას, ტექსტი დაიკარგება.


შიგთავსი

სათაური

შეიყვანეთ სატაური, რომლის ასახვაც გსურთ, როდესაც უჯრა ან უჯრების დიაპაზონია არჩეული.

შეყვანის დახმარება

შეიყვანეთ შეტყობინება, რომლის ასახვაც გსურთ, როდესაც უჯრა ან უჯრების დიაპაზონია არჩეული.

Please support us!